მთავარი Le sabotage amoureux

Le sabotage amoureux

როგორ მოგეწონათ ეს წიგნი?
როგორი ხარისხისაა ეს ფაილი?
ჩატვირთეთ, ხარისხის შესაფასებლად
როგორი ხარისხისაა ჩატვირთული ფაილი?
Saviez-vous
qu'un pays communiste, c'est un pays où il y a des ventilateurs ? que
de 1972 à 1975, une guerre mondiale a fait rage dans la cité-ghetto de
San Li Tun, à Pékin ? Qu'un vélo est en réalité un cheval ? Que passé la
puberté, tout le reste n'est qu'un épilogue ? Vous l'apprendrez et bien
d'autres choses encore, dans ce roman inclassable, épique et drôle,
fantastique et tragique, qui nous conte aussi une histoire d'amour
authentique, absolu, celui qui peut naître dans un coeur de sept ans.

Un
sabotage amoureux : sabotage, comme sous les sabots d'un cheval qui est
un vélo. Avec ce roman, son deuxième livre, Amélie Nothomb s'est
imposée comme un des noms les plus prometteurs de la jeune génération
littéraire. Amélie Nothomb a, chevillée à son écriture, cette faculté
rare de faire rire de tout, et d'elle-même pour commencer. Jacques de
Decker, Le Soir Un miracle d'étrangeté et de drôlerie, la chine
communiste vue par une petite fille de sept ans.
Michel Tournier, Le Quotidien de Paris.
კატეგორია:
წელი:
1996
გამომცემლობა:
Livre de Poche
ენა:
french
ISBN 10:
2253139459
ISBN 13:
9782253139454
ფაილი:
FB2 , 233 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
french, 1996
ხორციელდება კონვერტაციის -ში
კონვერტაციის -ში ვერ მოხერხდა

დაიწყეთ მოგზაურობა ცოდნის სამყაროში!

საკვანძო ფრაზები