მთავარი Три закона роботехники : Сборник научно-фантастических рассказов

Три закона роботехники : Сборник научно-фантастических рассказов

როგორ მოგეწონათ ეს წიგნი?
როგორი ხარისხისაა ეს ფაილი?
ჩატვირთეთ, ხარისხის შესაფასებლად
როგორი ხარისხისაა ჩატვირთული ფაილი?
   Кому из любителей фантастики не знакомы знаменитые Три Закона роботехники, разработанные и сформулированные Айзеком Азимовым — крупнейшим американским писателем-фантастом, ученым и популяризатором?
   В этой книге собраны вместе ранее выходившие рассказы, посвященные этой теме, которая и теперь не утратила своей злободневности.
წელი:
1979
გამომცემლობა:
Мир
ენა:
russian
სერია:
Зарубежная фантастика
ფაილი:
FB2 , 1.06 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
russian, 1979
ხორციელდება კონვერტაციის -ში
კონვერტაციის -ში ვერ მოხერხდა

დაიწყეთ მოგზაურობა ცოდნის სამყაროში!

საკვანძო ფრაზები