მთავარი El Fuego Del Cielo

El Fuego Del Cielo

როგორ მოგეწონათ ეს წიგნი?
როგორი ხარისხისაა ეს ფაილი?
ჩატვირთეთ, ხარისხის შესაფასებლად
როგორი ხარისხისაა ჩატვირთული ფაილი?

LA GRAN NOVELA SOBRE ROMA

Año 173 d.C. 

El Imperio romano, regido por el emperador Marco Aurelio, se enfrenta con desafíos de una relevancia desconocida hasta entonces. 

Mientras, por un lado, intenta asegurar las fronteras frente a las acometidas de los bárbaros; por otro, procura establecer el orden en una capital llena de oportunidades y peligros, con una inmigración creciente y un deseo insaciable de disfrute. 

Cornelio, un muchacho provinciano que espera un destino en el campo de batalla; Valerio, un centurión veterano de la guerra de Partia; Rode, una esclava dedicada por su amo a la prostitución, y Arnufis, un mago egipcio que ansía triunfar, confluirán en Roma, donde sus destinos se irán entrelazando hasta culminar en un campamento militar situado a orillas del Danubio. Allí, la existencia de los cuatro se verá sometida a una prueba que escapa a la comprensión humana.

კატეგორია:
წელი:
2006
ენა:
spanish
გვერდები:
370
ISBN 10:
8427032781
ISBN 13:
9788427032781
ფაილი:
FB2 , 471 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
spanish, 2006
ხორციელდება კონვერტაციის -ში
კონვერტაციის -ში ვერ მოხერხდა

დაიწყეთ მოგზაურობა ცოდნის სამყაროში!

საკვანძო ფრაზები